PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)
Waarden op de Godot
Samuel Beckett - Op Lëtzebuergesch vum Guy Wagner

Monolog vum Lucky

(monotonen Débit)

Virausgesat d’Existenz sou wéi se ervirgeet aus de rezenten öffentlechten Aarbechten vu Poinçon a Wattman vun engem perséinleche Gott quaquaquaqua mat wäissem Baart quaqua baussen der Zäit dem Raum dee vun héich uewe vun senger göttlecher Apathie sénger göttlecher Athambie sénger göttlecher Aphasie erof eis gäer huet nu je bis op e puer Ausnamen et weess een net firwat mee dat kënnt nach a leit esou wéi déi göttlech Miranda mat deenen déi et weess een net firwat mee et huet jo Zäit an der Péng sinn an dem Feier deem säi Feier séng Flamen wann et och nach e bëssen wäert daueren nach e bësse méi a wie kann drunn zweiwlen zu gudder Lescht alles an d’Luucht feieren nämlech wäerten d’Hell an den Himmel joen deen esou blo mat Momenter haut nach a roueg sou roueg vun enger Rou déi wann och sporadesch awer dofir net manner wëllkomm ass mee gräife mer net vir a vu datt anerersäits no den net fäerdege Recherchen gräife mer net vir den Recherchen net fäerdeg awer trotzdem gekréint duerch d’Acacacacadémie vun der Anthropopopometrie vu Berne-en-Bresse vun Testu a Conard et etabléert ass ouni aner Possibilitéit vun engem Iertum wéi deer déi zesummenhänkt mat mënschleche Berechnungen datt laut de Recherchen den net fäerdegen net fäerdegen vun Testu a Conard et etabléiert ass tabléiert tabléiert dat wat elo kënnt wat kënnt wat kënnt nämlech mee gräife mer net vir et weess een net firwat no den Aarbechten vu Poinçon a Wattmann ervirgeet esou kloer esou kloer datt en Vue vun den Beméiongen vu Fartov a vun Testu a Conard den net fäerdegen net fäerdegen ervirgeet datt de Mënsch am Contraire zur contrairer Meenung datt de Mënsch zu Bresse vun Testu a Conard datt de Mënsch zu gudder Lescht bref datt de Mënsch bref zu gudder Lescht trotz alle Fortschrëtter an der Alimenatioun an der Eliminatioun vum Stullgank am Gaang ass ofzehuelen an zur selwechter Zäit parallel derzou et weess een net firwat trotz dem Opschwonk vum Turnen an der Praxis vun Sportaarte wéi wéi wéi Tennis Futtball Course souwuel zu Fouss wéi um Velo Schwammen Reiden Fléien Conatioun Tennis Kamoschi Konschtlaf souwuel um Äis wéi um Asphalt Tennis Fléien Sport Sport am Wanter am Summer am Hierscht am Hierscht Tennis um Wues um Holz an um feste Buedem Fléien Tennis Hockey zu Äerd um Mier an an der Loft Penizillin an Ersatzer bref ech widerhuelen zur selwechter Zäit parallel derzou ze schromepelen et weess een net firwat trotz dem Tennis ech widerhuelen dem Fléien dem Golf souwuel mat néng wéi mat uechtzéng Lächer dem Tennis um Äis bref et weess een net firwat un der Musel der Muselour der Muselsauer nämlech zur selwechter Zäit parallel derzou et weess een net firwat ofzehuelen ze schromepelen ech widerhuelen Our Sauer bref e glate Verloscht pro Päifekapp zanter dem Dout vum Jang de Blannen an der Gréissenuerdnung vun zwéi Fanger honnert Grammm dorëmmer pro Päifekapp an der Moyenne ongeféier zimmlech a ronnen Zuelen mat de Jicken ouni Gezei am Eisleck et weess een net firwat bref zu gudder Lescht net sou wichteg d’Faiten sinn do a vu anrersäits dat wat nach méi grave ass datt erviergeet dat wat nach méi grave ass datt am Liicht am Liicht vun den Experimenter vun Steinweg a Petermann déi am Gaang sinn erviergeet dat wat nach méi grave ass datt erviergeet dat wat nach méi grave ass am Liicht am Liicht vun den ofgebrachenen Experimenter vu Steinweg a Petermann datt um Land an de Bierger an um Bord vum Mier a vun de Leef vun de Flëss a vum Feier d’Loft déiselwecht ass an de Buedem nämlech d’Loft an de Buedem bei de grousse Keelten d’Loft an de Buedem gemaach fir d’Steng bei de grousse Keelten leider am siwente Saeculum vun hirer Ära d’Ethären d’Äerd an d’Mir fir d’Steng aus de groussen Déiften de grousse Keelten zu Waasser zu Land an an der Loft leider ech widerhuelen et weess een net firwat trotz dem Tennis d’Faiten sinn do et weess een net firwat ech widerhuelen zum folgenden bref zu gudder Lescht leider zum folgenden fir d’Steng wie kann drunn zweiwlen ech widerhuelen mee gräife mer net vir ech widerhuelen de Kapp zur selwechter Zäit parallel derzou et weess een net firwat trotz dem Tennis zum folgenden de Baart d’Flamen d’Tréinen d’Steng sou blo sou roueg leider de Kapp de Kapp de Kapp de Kapp am Eisleck trotz dem Tennis de Beméiongen den ofgebrachenen net fäerdegen méi grave d’Steng bref ech widerhuelen leider leider ofgebrach net fäerdeg de Kapp de Kapp am Eisleck trotz dem Tennis de Kapp leider d’Steng Conard Conard (Geraangels. De Lucky stéisst jäitzt nach puer Wierder méi aus sech eraus.) Tennis D’Steng sou roueg Conard Net fäerdeg

© Samuel Beckett (Original) - Guy Wagner (Iwwersetzung), 2001


Zréck zur Beckett-Säit...

  • PREMIERE PAGE | MES LIVRES I | MES LIVRES II | THEODORAKIS (D) | THEODORAKIS (F) | MOZART (F) | MOZART (D)